Juridisk information

Denna webplats är tänkt som en introduktion till verksameten Beltone A/S. Läs den här texten innan du använder webbplatsen. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du de villkor som anges här. Om du inte accepterar villkoren ska du inte välja webbplatsen.  

Du kan ladda ner material som visas på denna webbplats endast för icke-kommersiellt och personligt bruk och förutsatt att du respekterar copyright, varumärken och andra meddelanden om äganderätt. Du får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera på något sätt innehållet på denna webbplats, inklusive text, bilder, ljud och video för antingen allmän eller kommersiell användning eller kommunikation, utan föregående skriftligt medgivande från Beltone.

Cookie information

Webbplatsen kan på vissa sidor innehålla cookies, läs mer om detta under cookie information

Varumärke
Namn, varumärken, logotyper och ikoner för ReSound som visas på denna webbplats får inte användas på något sätt utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Beltone.


Sekretesspolicy

Beltone verkar som dataregisteransvarig i samband med personlig information som samlas in eller tas emot av Beltone till följd av din använding av Beltoneprodukter, tjänster, applikaitoner, webbplatser (inklusive e-handel) och kontaktcenters som görs tillgängliga.

Din integritet är av yttersta vikt för Beltone. Följaktligen har Beltone skapat denna sekretesspolicy för att visa vårt starka engagemang för integritet. Nedan beskrivs vår informationsinsamling och spridningsmetoder för denna webbplats.

Vår sekretesspolicy inkluderar:
Beltone respekterar integriteten hos individer som besöker webbplatsen. Vi samlar bara information som du frivilligt ger oss. Vi kan även samla in information från offentligt tillgängliga källor och tredje parter. Information som en person lämnar in till oss på frivillig basis, inklusive hälsa och / eller e-handel profiler, e-postprenumeration och alla andra ansökningar som finns på hemsidan, kommer att användas för att (a) förstå och analysera trender; (b) administrera webbplatsen; (c) ta reda på användarnas beteende på hemsidan; (d) förbättra våra produkter och tjänster; och (e) samla demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan även använda denna information i vår marknadsföring och reklamtjänster.

Under inga omständigheter kommer Beltone hyra eller sälja information till någon tredje part. Om du gett ditt medgivande, kan vi dock dela, överlåta eller på annat sätt göra denna information tillgänglig för entreprenörer, dispensers och Hörapparatspartner (tillsammans "Beltone Partners") inom din jurisdiktion och över gränserna. Ibland kan Beltone dela din personliga information med en Beltone Partner och Beltone och Beltone Partners kan kontakta dig via telefon eller via e-post och förse dig med marknadsföringsmaterial om produkter och tjänster, inklusive nyhetsbrev, tävlingar och annat marknadsföringsmaterial. Personuppgifter kommer inte att hållas av Beltone eller Beltone Partners för en längre period än vad som anses nödvändigt med Beltone eller Beltone Partners, respektive för de ändamål för vilka de insamlas och bearbetas. Om du begär att vi ska ta bort någon information kommer den automatiskt att tas bort. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på alla nyhetsbrev som du får från oss. Informationen kommer inte att delas med någon annan tredje part förutom vad som krävs enligt lag eller andra juridiska processer.

Webbplatsen innehåller teknik för att samla in icke-personlig information om våra besökare. Denna teknik är utformad för att ge regelbunden uppdaterad hemsidesstatistik. Sådan information ger oss möjlighet att bättre kunna bedöma vilka resurser på vår hemsida som används oftare och hur vi kan bidra till att möta behoven hos våra besökare.

Data protection

If you have questions or concerns in relation to data protection, you may contact:

- The Data Protection Officer at dpogncom

Webbplats Ansvarsfriskrivning
Denna webbplats har gjorts i enlighet med dansk lag. Din användning av denna webbplats och av Beltone applikationer är på egen risk. Beltone tar inget ansvar om applikation används med andra apparater. Beltone garanterar inte att den programvara som används för denna webbplats och den information, online-applikationer, eller andra tjänster med hjälp av denna webbplats är felfria eller att deras användning kommer att vara utan avbrott. Rimlig omsorg tas för att säkerställa att webbplatsens innehåll är korrekt och up-to-date. Men Beltone ger inga garantier eller utfästelser om riktighet, sekvens, aktualitet eller fullständighet av denna webbplatsens innehåll och kan avbryta distribueringen av hemsidan utan förvarning. Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmän vägledning. 

ALLT ANSVAR UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, BELTONES APPLIKATIONER, NÅGON RELATERAD PROGRAMVARA ELLER APPAR ELLER ANDRA PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION SOM ERHÅLLS GENOM BELTONES PROGRAM ELLER DENNA WEBBPLATS. INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS OCH I BELTONE APPLOCATION TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER ELLER SKRIFTLIGA UTTALANDEN, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHTER, ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST SYFTE. BELTONE ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER TILL FÖLJD AV TILLGÅNG TILL, ANVÄNDNING AV ELLER TILLIT NÅGOT AV INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER WEBBPLATSER SOM DENNA WEBBPLATS ÄR LÄNKAD TILL ELLER BELTONE APPLIKATION OAVSETT OM SÅDANT INNEHÅLL ÄR RIKTIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. BELTONE KOMMER INTE BETALA SKADOR VARE SIG FÖR FÖRLUST ELLER SKADA, STRAFF ELLER ANNAT PÅ GRUND AV SÅDAN TILLGÅNG TILL, ANVÄNDNING AV ELLER TILLIT PÅ NÅGOT AV INNEGÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER WEBBPLATSER SOM DENNA ÄR LÄNKADE ELLER BELTONE APPLIKATIONER.

Denna webbplats kan innehålla pedagogisk information relaterad till vissa sjukdomar, fysiska förutsättningar och deras behandling. Alla sådana uppgifter ska inte och får inte användas som ett substitut för en medicinsk diagnos eller behandling. Du bör rådfråga din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare innan de inleder behandling eller om du har några frågor om din hälsa, fysisk kondition eller medicinska tillstånd. Beltone ägnar sig inte åt tillhandahållande eller utövande av medicinsk, omvårdnad, eller sjukvårdsråd eller tjänster. BELTONE GARANTERAR INTE FULLSTÄNDIGHET, KORREKTHET, AKTUALITET, NYTTA ELLER NOGGRANNHET AV NÅGON INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS. Det är ditt ansvar att kontrollera alla uppgifter innan du förlitar dig på den.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av andra än Beltone tredje part. Sådana länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Beltone granskar inte innehållet med länkar till eller från webbplatsen och kommer inte att acceptera något ansvar för sådant innehåll. Beltone försöker bara länka till webbplatser som delar Beltone höga standard och respekt för privatlivet, vi är inte ansvariga för innehållet, säkerhets- eller sekretesspolicy på andra webbplatser. Vi rekommenderar att du läser deras sekretess- och cookie-policy som visas på dessa tredje parts webbplatser att ta reda på hur dina personuppgifter får användas. Beltone frånsäger kontroll över, förhållande med, eller godkännande av webbplatser som denna webbplats är länkad till. Du rekommenderas att använda diskretion och rimlig bedömning i användning på hemsidan och alla webbplatser med anknytning eller är knutna till den. Internet innehåller material som kan vara olämpligt eller sexuellt explicit, kan vara kränkande för dig, eller kan innehålla felaktiga uppgifter som kan bryta mot copyright, förtal eller ärekränkningslagar.

Om du köper alla varor eller tjänster från tredje part eller hemsidor är Beltone inte en part i transaktionen och har inget ansvar överhuvudtaget när det gäller sådana transaktioner. INGENTING PÅ DENNA WEBBPLATS SKALL TOLKAS SOM NÅGON PRODUKTGARANTI ELLER FÖRLÄNGNING ELLER ANNAT ÄNDRA NÅGON PRODUKTGARANTI. PRATA MED DIN DISPENSER FÖR DETALJER OM BELTONES BEGRÄNSADE PRODUKTGARANTI.

Beltone garanterar inte eller garanterar att alla nedladdade filer från denna webbplats eller från någon webbplats relaterade eller är knutna till den är fri från fel, virus eller andra destruktiva egenskaper. Du samtycker till att överta alla risker i att ladda ner filer eller hämta någon information från webbplatsen eller andra webbplatser med anknytning eller är knutna till den. Du bekräftar att du har fått veta att du bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din dator och filer från att raderas, förstörelse, korruption eller annan felfunktion.


Mobile Applications

These terms of use consist of the terms and conditions below together with the terms set out in the Privacy Policy above (as may be amended from time to time).

Beltone applications are intended to be used with Beltone wireless hearing instruments. Beltone applications send and receive signals from the Beltone wireless hearing instruments via selected mobile devices for which the applications have been developed. 

Notifications of application updates should not be disabled, and it is recommended that the user installs all updates to ensure that the application will function correctly and will be kept up to date. The application must only be used with Beltone devices for which it is intended.

We may, at any time, limit your use or discontinue the Beltone applications at our sole discretion.


Mobilapplikation sekretesspolicy
För att hjälpa oss att ge dig en förbättrad Beltone-erfarenhet är vi intresserade av grundläggande information om hur du använder mobilapplikationen. När du delar information med oss om hur du använder de mobila applikationsfunktioner kan vi lära oss om möjligheten av den mobila applikationen och hur vi kan förbättra framtida uppdateringar och produktlanseringar. Vårt uppdrag är att använda användarnas beteende och vidareutveckla användarupplevelsen av våra framtida mobila applikationer.

Types of collected information
Beltone collect information by analyzing how the application features are used in general. This could be information about how extensively a feature is used and when the feature is typically activated. We collect data across all the application users together and so we do not track and analyze your individual application behavior. In other words the information we collect is aggregated, non-personally, identifiable data across all the active application users. For example we can tell if the volume bar is used by a majority of all users but we are not tracking your individual use of the volume bar.  

Beltone samlar in följande typer av information: 

 • Funktionsinformation för applikation
  Vi kan samla in information om de tjänster som används och hur de används. I praktiken kan det vara information om funktioner som används, hur ofta de används och hur länge de används.
 • Information om enhet
  Vi kan samla in generiska enhetsspecifik information såsom typ av mobil enhet och mobila operativsystem.
 • Teknisk logginformation
  När du använder Beltone program kan vi automatiskt samla in och lagra viss teknisk information i serverloggar. Detta kan innefatta:

                      -         Detaljer om hur applikationen används.

-         Internetprotokoll. 

-         Enhetshändelseinformation såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, typ av webbläsare, webbläsarspråk, datum och tid för din förfrågan och URL. 

 • Platsinformation
  När plats och GPS-baserade tjänster är i bruk, kan vi samla in information som visar de länder och platser, där applikationen används. All data samlas över alla applikaitonsanvändare, vi kan inte bestämma din nuvarande eller tidigare plats. 
Hur vi använder fin applikationsanvändning

Den samlade app-användnings data är en viktig del för att se till att vi alltid ger, underhåller, skyddar och förbättrar de tjänster, Beltone erbjuder. Vidare gör det möjligt för oss att identifiera behovet av att förbättra befintlig funktionalitet och utveckla nya appar. Den information som samlas över Beltones appar kommer inte att användas för andra ändamål utan att be om din tillåtelse först.   

Som det framgår sker all datainsamlingen på alla mobila applikaitonsanvändare och därmed kan vi inte spåra individuella användare. Dessutom är app-datan konfidentiell, vilket innebär att det är endast anställda som är involverade i produktutvecklingen som kommer att ha tillgång till detaljerade uppgifter.

beltone behandlar applikationsinformationen på våra huvudservrar. Dessa kan vara placerad på en internationell server utanför det land där du bor. Vi tar höga säkerhetsåtgärder för vår lagring av applikationsinformation.

I vissa fall kan Beltone använda externa datainsamlingstjänster, vilket innebär att vi kan dra nytta av icke-Beltone ägda servrar för lagring av applikationsdata. Informationen kommer dock fortfarande behandlas konfidentiellt.

Tydlighet och öppenhet
Beltones önskan är att få dig att känna dig trygg och informerad när du använder våra appar. När du använder våra tjänster, strävar vi efter att ge dig fördjupad insikt i din applikaitonsinformation. Vi strävar efter att behålla informationen så länge du använder våra appar och en rimlig tid därefter.

Du kan stoppa all insamling av information genom att avinstallera appen. Avinstallera enligt instruktioner för din mobila enhet.

Informationsdelning
Beltone delar inte applikationsinformation med företag, organisationer eller privatpersoner utanför Beltone om vi inte fått ditt medgivande att göra så. Beltone kan ge fullmakt för dotterbolag eller andra betrodda företag eller personer för att bearbeta applikaitonsdata. Detta kommer alltid göras utifrån våra instruktioner och i enlighet med vår sekretesspolicy och andra sekretess- och säkerhetsåtgärder. 

Vi kan dela samlad information offentligt och med företag, organisationer eller privatpersoner utanför Beltone eller med våra partners, som kan vara publicister, annonsörer eller sammanhängande webbplatser. Till exempel kan vi dela information offentligt och visa allmän användning av våra appar. Om Beltone är involverad i en sammanslagning, ett förvärv eller försäljning av tillgångar, kommer vi att fortsätta att säkerställa sekretessen för användningsinformations och ge drabbade användare meddelande innan informationen överförs eller blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Informationssäkerhet 
Beltone är mycket observanta med att skydda Beltone och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar, avslöja eller förstöra information vi har. Särskilt:

 • krypterar ofta datakommunikation med hjälp av SSL.
 • Vi granskar vår informationsinsamling, lagring och processer, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot obehörig åtkomst till våra system.
 • Vi begränsar åtkomsten till informationsanvändning till Beltones anställda, entreprenörer och agenter som behöver känna till informationen för att kunna bearbeta den åt oss, och som har stränga avtal med sekretesskrav och kan disciplineras eller avslutas om de inte uppfyller dessa skyldigheter.

Kommunikation
Eventuella kommentarer eller material som skickas till denna webbplats eller på annat sätt kopplas till denna webbplats kommer att behandlas som icke-konfidentiell information. De kan användas utan några begränsningar eller betalning från Beltone och dess dotterbolag och skall betraktas som egendom vid mottagandet.

Uppdateringar
Beltone förbehåller oss ensidigt rätten att uppdatera, ändra dessa användarvillkor när som helst utan förvarning. Alla sådana uppdateringar, modifieringar, ändringar är bindande för alla användare och webbläsare på denna webbplats och kommer att publiceras här. Din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar kommer att anses som godtagande av sådana ändringar.

Lämplig lag och plats
Dessa villkor för användning och innehållet på denna webbplats ska uteslutande regleras av dansk lag utan hänsyn till dess lagvalsregler. Tvist rörande eller i samband med dessa användarvillkor skall, om det inte kan lösas i godo, avgöras enbart av de danska domstolarna i Köpenhamn, Danmark.


Declaration of Conformity