Beltone-teknologier

Utforska kärnfunktionerna bakom Beltone-teknologier

Smidig och exakt frekvensåtergivning

Rapid17™ digital ljudbehandlingssystem efterliknar uppbyggnad av de kritiska banden i den mänskliga cochlean för att möjliggöra exakt frekvens återgivning och effektiv kompensation för alla typer av hörselnedsättningar. 

Spatial Riktverkan

Spatial Riktverkan är en binaural anpassningsstrategi som gör att en hörapparat ställs i riktläge, medan den andra ligger i ett rundupptagande läge. Fördelen är en mer realistisk ljudupplevelse.

Optimerad hörsel

Beltones unika Curvilinear WDRC efterliknar den friska cochlean.

Genom tre in nivåkurvor 50 dB, 70 dB och 90 dB, kan finjusteringar göras för olika in nivåer  för att se till att ljud är hörbara och bekväma. Dessutom arbetar MPO individuellt i varje kanal för att förhindra att förstärkningen blir på en obekväm nivå (UCL). Dina brukare kan dra nytta av:
  • Fler naturliga naturupplevelser
  • Skräddarsydda förstärkningsnivåer för optimal ljudbild
  • Skydd mot plötsligt höga ljud

Effektiv återkopplingshanterare

Återkopplingshanteraren är en mycket viktig funktion för att ge god ljudkvalitet i en hörapparat. Med en effektivt återkopplingshanteriare kommer du att kunna tillhandahålla den förstärkning, klarhet och komfort som behövs för en framgångsrik tillpassning.

När en förstärkt signal läcker ut ur örat och plockas upp av hörapparatmikrofonen kan en återkopplingssignal genereras och en  irriterande återkopplingsignal hörs. Beltones förbättrade återkopplingshantering (AFC) producerar en signal (grå vågen) som är lika i frekvens och amplitud men motsatt fas till återkopplingssignalen (blå linje). Resultatet är en annullering av visslande ljud.

Att höra blir behagligare

Beltone Sound Cleaner och Sound Cleaner Pro är spektral subtraktion baserat på brusreduceringssystem som arbetar i alla 17 kompressionskanalerna och analyserar den inkommande signalen med 1 millisekunds mellanrum för att avgöra om tal eller brus förekommer. Bullerdetektorn beräknar brusspektrumet i pauserna av tal och subtraherar detta spektrum. Sound Cleaner Pro bygger på Sound Cleaner grunden och inte bara minskar oönskat brus från signalen och  gör det utan att märkbart minska talet av signalen.

Effektiv vindbrusreducering

Vindbrusreducering upptäcker och dämpar ljud som vind, inklusive mild bris. Denna funktion kan sättas på Mild (-10 dB), Måttlig (-15 dB) eller Stark (-20 dB). 

Förbättrad taluppfattning

Smart Beam Steering är en del av den förbättrade Adaptiva riktverkningsfunktionen som syftar till att förbättra taluppfattning. Smart Beam Steering anpassar sig automatiskt till den optimala inzoomningen

För optimala inställningar

Beltone datalogging samlar in data om hur brukaren använder hörapparaten. Under uppföljningsbesök, kan den loggade informationen användas när du justerar inställningarna i hörapparaten. Denna dataloggningsfunktion ger även mer exakt information vid rådgivning till brukaren.

Beltone acceptance verktyg hjälper dina brukare att anpassa sig smidigt till sina nya hörapparater. Funktionen gör att kundens önskade förstärkningsinställningar ställs in på den första tillpassningen och sedan gradvis ökas eller minskas till de optimala inställningarna.

Beltones målmetod: BAFA

Beltones målmetod, känd som Beltone Adaptive Fitting Algorithm (BAFA), är en effektiv startpunkt för anpassning av alla Beltone hörapparater. BAFA kombinerar normalisering och utjämning av ljudnivån. Resultatet är en initial anpassning med lämplig förstärkning och komfortinställningar, och som samtidigt tar hänsyn till  personliga preferenser.