Hur kan jag hjälpa?

Linq_office

Tänk på att inte

 • Höja rösten eller skrika, detta kommer bara förvränga din röst
 • Prata när de inte kan se ditt ansikte
 • Ha en konversation när du tuggar eller håller för munnen
Tänk på att
 • Prata sakta och tydligt
 • Få deras uppmärksamhet innan du startar en konversation, gör dem uppmärksamma på eventuellt byte av ämne under konversationen
 • Kommunicera hur er relation påverkas av hörselnedsättningen
 • Uppmuntra dem att ta ett hörseltest
 • Följa med till deras audionom
 • Forskning har visat att hörapparater kan ha en betydande inverkan på dett sociala livet och livskvaliteten

National Council on Aging (NCOA) i USA granskade 4000 personer med en hörselnedsättning och deras familjemedlemmar och kom fram till:

 • Behandling av en hörselnedsättning förbättrar relationen hemma och med familjen
 • Användning av hörapparater är förenad med en minskning av ilska, frustration, paranoia och ångest
 • De flesta personer med hörapparater har ett ökat socialt liv
 • Personer med en hörselnedsättning som använder en hörapparat har rapporterats ha en bättre hälsa än personer med hörselnedsättning som väljer att inte ha hörapparater
 • 9 av 10 brukare av hörapparater rapporterar att de fått en förbättrad livskvalitet
Det bästa du kan göra är att hjälpa någon att förstå att de har ett problem och vidta åtgärder.